Letselschade, wat nu?

Als je een ongeluk hebt gehad kan het zijn dat je daar niet alleen materiële schade aan overhoudt, maar ook lichamelijk letsel. Daarnaast is het ook nog eens een uitdaging om te overzien wat er dan moet gebeuren. Is er iemand aansprakelijk voor de letselschade die jij hebt opgelopen? Hoe ernstig is het letsel? Wat is er nodig om te herstellen of op termijn je leven weer op te pakken? Hoe zorg je ervoor dat je de behandelingen of zorg die je nodig hebt, kunt betalen? En maak je nog meer kosten als gevolg van het letsel?

Letselschade. wat nu?
Persoonlijk contact

Persoonlijke contact

Wanneer je letselschade hebt opgelopen, kom ik graag thuis bij je langs. Het kan zijn dat je erg van slag bent en dat begrijp ik heel goed. Ik ben er persoonlijk voor jou en kijk hoe ik je het beste kan helpen. Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek ga ik voor je aan het werk. Ik onderzoek vier essentiële onderdelen om jou te helpen met wat je nodig hebt: ik kijk ten eerste of er iemand aansprakelijk gesteld kan worden, want alleen in dat geval kan ik je verder helpen. Ik onderzoek hoe ernstig het letsel is en hoe dit invloed heeft op je verdere leven. Tot slot bereken ik jouw financiële schade en zorg ik ervoor dat de verzekeraar jouw schade betaalt.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Kan er iemand aansprakelijk worden gesteld voor het (ontstaan van het) ongeval en het letsel dat jij daarbij opliep? Dit is een vereiste voor het verdere proces. Het kan gaan om een verkeersongeval, een ongeval op het werk, letsel dat is veroorzaakt door een (huis)dier, of andere gebeurtenissen waarbij een ander aansprakelijk kan zijn.

Als de aansprakelijke niet direct meewerkt kan het nodig zijn getuigenverklaringen en/of politierapporten op te vragen om aan te tonen wie er aansprakelijk is.

 • Samen kijken we in hoeverre iemand aansprakelijk gesteld kan worden.

 • De aansprakelijkstelling gaat naar de veroorzaker (de aansprakelijke) of diens verzekeraar.

Wat is het letsel?

Wat is het letsel?

Wat voor letsel heb je precies opgelopen? Zal dit snel herstellen of duurt het misschien wat langer? Is er sprake van blijvend letsel? Ik maak gebruik van een medisch adviseur. Hij kan, nadat jij toestemming hebt gegeven, de medische informatie opvragen bij jouw artsen. Aan de hand van deze informatie adviseert hij mij over de aard en de ernst van jouw letsel.

De verzekeraar zal waarschijnlijk ook een medisch adviseur inschakelen om voor zichzelf te beoordelen hoe ernstig het letsel is.

 • Wat voor letsel heb je precies opgelopen?

 • Zal dit snel herstellen of duurt het misschien wat langer?

 • Is er sprake van blijvend letsel?

Effect op je leven

Effect op je leven

Er zijn drie scenario’s bij letselschade:

 1. Je herstelt van het letsel. Na een afgebakend traject met eventuele zorg, hulp en een verzekeringsuitkering kun je verder met je leven op de manier die je van plan was.
 2. Je houdt blijvend letsel. Herstel duurt langer en er is sprake van een blijvend effect op je leven. Ik zorg ervoor dat je jouw leven met jouw beperkingen zo goed mogelijk invulling kunt geven. We kijken daarbij ook naar de toekomst. Ik zorg ervoor dat je financieel niet te kort komt en dat je de hulp krijgt die je nodig hebt.
 3. Overlijden na een ongeval. Ook als iemand overlijdt na een ongeval, kun je als nabestaande mijn hulp inschakelen om je schade te verhalen. Wanneer je iemand plotseling hebt verloren in een ongeval is fijn om een belangenbehartiger aan je zijde te hebben die weet waar je recht op hebt.

Natuurlijk hoop je dat de kosten die je gemaakt hebt of nog moet maken als gevolg van het ongeval, worden vergoed. Denk aan medische kosten, kosten voor hulp in het huishouden of hulp bij klussen in en om de woning, maar ook inkomsten die je misloopt doordat je misschien niet of minder kunt werken. Maar aan alleen een zak geld heb je vaak niet genoeg als het letsel blijvende invloed heeft op je leven.

Stip op de horizon

Stip op de horizon

Ik kijk verder dan financiële vergoedingen. Terug naar de oude situatie is niet altijd mogelijk. Hoe gaan we ervoor zorgen dat jij je leven prettig kunt vervolgen? Kan je je oude beroep nog uitvoeren of is er iets anders wat je nu kunt en wilt gaan doen? Heb je hulp in de huishouding nodig, tijdelijk of voor langere tijd? Wat waren je plannen en heeft je letsel hier invloed op? Samen kijken we wat je kunt doen om een nieuwe stip op de horizon te zetten nu het leven dat je altijd voor ogen had, wellicht niet meer zo zal verlopen. Hier worden desgewenst andere experts bij ingeschakeld.

Vaak schakelt de verzekeraar ook een eigen schaderegelaar in. Die komt dan samen met mij bij jou thuis op bezoek. Dat noemen we een driegesprek. Zo’n gesprek is een goede manier om samen met de verzekeraar te bespreken hoe we jou het beste kunnen helpen.

Schade.

Schade.

Uiteindelijk stel ik een schadestaat op. Wat is onder aan de streep de schade die jij hebt opgelopen door dit ongeluk? Het gaat dan zowel om de geleden schade als de toekomstige schade. We hebben nu goed in beeld wat er nodig is voor jou om te herstellen, of, als het niet anders kan, je leven anders in te richten.

Heb jij letselschade en wil je weten waar jij recht op hebt? Neem contact op!

 • 100% kosteloos; alle kosten worden gedekt door de verzekeraar.

 • Altijd persoonlijk bezoek ongeacht de omvang van het letsel.

Neem contact op

 • Voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 • Altijd persoonlijk bezoek ongeacht de omvang van het letsel.

 • Ruim 20 jaar ervaring in schadeverzekeringen.

 • 100% kosteloos; alle kosten worden gedekt door de verzekeraar.